Kvinnovecka på Umeå Universitet!


Den 8:e mars firas den Internationella kvinnodagen världen över och Vänsterns Studentförbund, VSF tar del i firandet genom att, tillsammans med ABF mfl, under vecka 10 arrangera föreläsningar, work-shops och filmvisningar - alltså en hel kvinnovecka som syns och hörs på Umeå universitet! Ambitionen är att lyfta feministiska frågor och att belysa kvinnors situation, globalt och lokalt. Vi hoppas väcka tankar, samtal och engagemang för fortsatt kvinnokamp!Nedan följer ett schema för veckan:

Måndag 7mars:


12.00 Filmvisning: "Hitmusik – konsten att sätta rytm på revolt", en film om framväxten av en feministisk musikscen, gjord av filmkollektivet råFilm.
She’s got the beat kommer sedan och pratar om sin verksamhet.
Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen - Hörsal ATisdag 8mars:

12.00 Den ofullständiga urbana demokratin – Föreläsning med Chris Hudson från statsvetenskapliga institutionen. Kommer universitetet någonsin att bli jämställt? – Föreläsning med Karin Ågren, jämställdhetshandläggare vid samhällsvetenskaplig fakultet. (Båda föreläsningarna är anordnade av Gröna studenter, Umeå Socialdemokratiska Högskoleförening, Liberala studenter, Centerstudenter och Vänsterns studentförbund)
Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen - Hörsal B
För mer info klicka här.
18.00 Demonstrera med tjejjouren i Umeå! ( www.kvinnojoureniumea.se/var-jour/tjejjouren ) Alla deltagare möts på grusplanen bakom Mimerskolan och går en rutt i stan. Det avslutas på torget med tal och eventuella musikinslag. Demonstrationen är arrangerad av tjejjouren i Umeå men gå gärna med VSF i tåget, vi kommer definitivt att vara på plats!
För mer info klicka här.
19:00 Vänsterpartiet Umeå firar kvällen med att visa filmen ”Sisters in law” som handlar om två starka kvinnor i Kamerun. En åklagare och en jurist som förändrar samhället med hjälp av lagen.  Efter filmen bjuder vi på semla och samtalar om systerskap.
Plats: Folkets bio, Haga.
För mer info klicka här.Onsdag 9mars:

12.00 Feministiska perspektiv på psykologi: Vår erfarenhet är att den traditionella psykologin inte på allvar uppmärksammar kulturella värderingar och ojämlika strukturers betydelser när den producerar kunskap om ting som människans tankar, känslor och handlingar. Kom och lyssna på vad som gått snett och hur det går att förändra! Föreläsning med psykologstudenterna Fanny Skarin och Julia Narvola. Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen - Hörsal A
15.00 Feminism, aktivism och mobilisering. Vilka krafter har feminismen? – Miriam Acuna från Interfem gästföreläser Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen - Hörsal DTorsdag 10mars:

12.00 Kvinnojouren kommer och gästföreläser
Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen - Hörsal D
15.00 Feministiskt självförsvar – Tjejer är välkomna att prova på! Plats: Samhällsvetarhuset, S313 (Ligger en trappa upp från entréplan)Fredag 11mars:

12.00 Bör feminism handla om något mer än genus? – Föreläsning med Åsa Gustavsson från sociologiska institutionen (ca 30 min) Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen - Hörsal D- Vi tipsar också alla kvinnor, transpersoner och barn att gå på Feministfestivalen 11-13 mars på Klossen vid Ålidhems centrum.
Mer info på http://www.umeafeministfestival.se/

Rödgrön enighet i Västerbotten för fler jobb - inte nya skattesänkningar

Jonas Sjöstedt (V) skriver idag tillsammans med Lars Lilja, riksdagsledamot (S) och Thomas Nihlén, riksdagsledamot (MP) i VK om vikten av regerinsskifte:
  
"På fyra år har antalet arbetslösa blivit över 100 000 fler. Den borgerliga regeringens misslyckande med jobben har bidragit till att de offentliga finanserna har försämrats med 100 miljarder kronor. Samtidigt har klyftorna ökat. 
En ny färdriktning är nödvändig. Sverige ska tillbaka full sysselsättning och överskott i de offentliga finanserna.
...
De nya jobben kommer också genom nya klimatåtgärder som bygger Sverige framtidsinriktat. En historisk satsning på infrastruktur startar och här Västerbotten betyder det bland annat att investeringar på 10 miljarder för påbörjandet av Norrbotniabanan. 
För att stimulera ökad nyproduktion av bostäder kommer ett nytt investeringsstöd med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och miljövänlig teknik att införas under 2011. Det skapar jobb."


Öppet brev från VSF Umeå

Byt regering för en rättvis utbildning

 

Under de senaste femton åren har studiemedlet sjunkit markant i förhållande till den av EU definierade fattigdomsgränsen, och enligt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) består det idag av mindre pengar än vad som rimligen går att leva på. Den lilla bidragshöjning på 40 kronor som regeringen genomfört är inte på långa vägar tillräcklig.

Vid sitt besök på Umeå Universitet i våras "löste" finansminister Anders Borg saken genom att på ett barnsligt sätt försöka romantisera fattigdom bland studenter. Förklaringen till hans nonchalanta och avfärdande inställning till problemet ligger sannolikt i att hans parti representerar, och alltid har representerat, samhällets övre skikt. Inom detta påverkar ett lågt studiemedel inte i samma utsträckning som bland vanliga människor möjligheten att studera: pappas plånbok finns ofta inom räckhåll, och man behöver därför mer sällan se fram emot en studietid kantad av en usel levnadsstandard och/eller stressen som kommer med att försöka hinna med både tentaplugg och extrajobb. Därtill är de mer bemedlade grupperna i större utsträckning koncentrerade till de orter på vilka de högre lärosätena finns, vilket i kombination med att man i regel börjar studera tidigare och får barn senare i livet ökar möjligheten att under studietiden bo i föräldrahemmet, och därmed slippa oroa sig över detaljer som hyra.

Då Borg förmedlade sitt "äh, vad fan, det går ju att leva på"-budskap glömde han dock tydligen att det i hans senaste budgetproposition står att studiemedlet ska "verka rekryterande" samt "ha en utjämnande verkan ... och därmed bidra till ökad social rättvisa", precis som det stått i varje budgetproposition sedan studiemedlets införande år 1965. Att Borg och hans regering inte tar denna skrivelse i beaktning framgår emellertid inte bara av deras ord, utan även av deras politik, då dagens skämt till studiemedel knappast kan hjälpa oss att komma till bukt med den så kallade sociala snedrekryteringen, och därmed inte fyller sitt syfte.

Vid sitt framförande i Aula Nordica försvarade Borg därtill det låga studiemedlet med att dagens studenter ju är "morgondagens höginkomsttagare", och att det därmed liksom jämnar ut sig. Vi undrar förstås nyfiket om Borg i sitt resonemang inkluderar exempelvis lärar- och sjuksköterskestuderande, eller om det inskränker sig till hans blivande skojarkollegor i finansvärlden.

 

Utöver detta har regeringen beslutat att den högre utbildningen från och med efter årsskiftet ska avgiftsbeläggas för den som kommer från ett land utanför EU. I alla andra europeiska länder som före 2006 hunnit genomdriva en sådan här reform har avgifter därefter införts även för inhemska studenter. En högt uppsatt folkpartist på UD har öppet förklarat att avsikten är densamma även här i Sverige. Vi har således minst sagt goda skäl att, i likhet med SFS, befara att Borg endast börjat på denna punkt, och att studier, om regeringen ges förnyat mandat, inom kort inte kommer att vara fritt tillgängligt för någon. De allra flesta inser förmodligen att detta, precis som det låga studiemedlet, skulle förvärra den sociala snedrekryteringen.

Många studenter från länder utanför EU kommer att utebli om borgarnas reform genomdrivs, Umeå kommer därmed att tappa i folkmängd och mångfald, och universitetets internationella prägel offras till stor del. Därtill kommer även Umeås roll i världen att bli lidande då de internationella kontakterna bryts.

Att borgarna utan att blinka kan beröva medborgare från länder utanför Sverige och EU - där utbildning i ännu högre grad ofta är en fråga om pengar och klass - möjligheten att studera i Sverige blir inte mindre motbjudande i sken av att de å andra sidan blint hetsar för att visa "internationell solidaritet" genom att i oändlighet skicka soldater (som årligen kostar två miljoner kronor styck) att strida för NATO i USA:s krig i Afghanistan...

 

Vi i Vänsterns Studentförbund (VSF) uppmanar därför alla som vill se en jämlik och rättvis utbildning, fri från avgifter och lika möjlig för alla att ta del av, att den 19 september rösta på Vänsterpartiet, partiet som förespråkar kostnadsfria studier för alla och som tar kampen för ett höjt studiemedel på allvar.

Vänsterns Studentförbund Umeå (VSF)


Angående attentatet mot Ship to Gaza

Det behöver förhoppningsvis inte sägas att vi i Vänsterns Studentförbund Umeå lika kraftigt som - tycks det - större delen av staden, landet och den civiliserade världen i övrigt fördömmer, och vill utrycka vår allra djupaste avsky över, apartheidstaten Israels senaste vidriga tilltag.

Ship to Gaza är en kampanj vi med ord såväl som med handling helhjärtat ställt oss bakom under våren, och vi betraktar Israels attack som riktad inte bara mot aktivisterna ombord och mot det palestinska folket, utan även mot den internationella solidariteten som sådan, och mot alla oss vars ambition det är att ha den som ledstjärna.

Det inträffade kan spontant tyckas vara ett övergrepp som saknar motstycke, vi bör dock minnas att så inte är fallet. Terror liknande den som Israel i morse utsatte de ombordvarande på fartygskonvojen för är vardagsmat för palestinier i Gaza och på Västbanken, och vad befolkningen i södra Libanon regelbundet fått genomlida under decenier vet förhoppningsvis gemene läsare av denna blogg.
Det räcker inte med att vi enas om att fördömma det som skedde 65 kilometer utanför Gazas kust, utan händelsen måste bli en väckarklocka som får oss alla att vakna ur vår kollektiva dvala och resa oss mot den helhet av förtryck och besinningslöst våld som blivit Israels signum, och av vilket morden på internationellt vatten blott utgör en liten del. Skådeplatsen var inte den vanliga, och alla offer var inte palestinier, men förövarna följde endast sin vanliga rutin - de mördade.

För Israels så kallade förvarsstyrkor ("The Israeli Defence Forces"), dess premiärminister Netanyahu och hans kumpaner, samt alla Israels försvarare - exempelvis Niklas Wykman - som understått sig att komma med allehanda patetiska och skamlösa lögner om massakern, och som framlagt orimliga resonemang till dess försvar, hyser vi ingenting annat än förakt. Ni försöker rättfärdiga ondskefulla folkrättsbrott riktade mot oskyldiga, och för detta borde ni skämmas.

De uttalanden Carl Bildt gjort, och de fördömmanden han riktat mot Israel, kan tyckas förvånansvärt sympatiska, men märk väl hur han med tydlighet klargjort att exempelvis en svensk handelsbojkott av Israel inte är vad som bör tas till, då blott "omvärldens samlade reaktion" är av värde. Vad detta i praktiken innebär är att USA - som sedan urminnes tider blockerat alla israelkritiska såkerhetsrådsresolutioner - i vanlig ordning ska få diktera vilkoren, varpå ingenting av substans kommer att hända den här gången heller.

VSF Umeå är av en annan uppfattning. Vi kan inte vänta på att förändringen ska ta sin början någon annanstans, den måste börja hos oss: i Umeå, i Västerbotten, i Sverige. Uppslutningen på Rådhustorget idag visade kart och tydligt var folkets sympatier här ligger, så låt oss göra slag i saken och ser till att informationen om detta når Knesset och Tel Aviv - bojkotta Israel!

Avslutningsvis, ett stort tack till Jonas Sjöstedt och övriga fantastiska talare vid manifestationen idag, samt givetvis till alla som deltog.

Information om israeliska varor hittar du här: http://www.bojkotta-israel.nu/

Till stöd för Palestinas folk

Under de senaste veckorna har Vänsterns Studentförbund Umeå deltagit i två manifestationer till stöd för det palestinska folket. En av dessa arrangerades den 10 April i Skellefteå av stadens lokala Ung Vänster-fraktion (http://uv-skelleftea.redcity.se/), och inkluderade bland annat ett mycket uppskattat tal av VSF Umeås Andreas Mångberg, samt försäljning av tidningen Flamman. 
Nästkommande vecka visade vi även vårt stöd för den internationnella bojkotten mot H&M (som investerar i ockupationsstaten Israel - se http://bdshm.wordpress.com/) genom att delta i den manifestation/flygbladsutdelning som arrangerades av Umeås lokala BDS-grupp utanför klädkedjans affär på stan. För att erinra om vad Israels vidriga ockupation innebär, exempelvis för de Palestinier som dagligen tvingas vänta i timmar vid den Israeliska arméns så kallade checkpoints, var alla deltagare iklädda soldatmundering, vilket fångade förbipasserandes uppmärksamhet och förhoppningsvis gjorde att de tänker en gång extra innan de handlar på H&M nästa gång. 

Att ta ställning för Palestina är en självklarhet för oss i VSF Umeå, och rimligtvis även för alla andra förespråkare av internationell solidaritet. Det israeliska förtrycket fortgår, och blir därtill värre och värre - exempelvis har Israel, som en del av sin etniska rensning av Västbanken, nu börjat deportera palestinier födda i Gaza (se t.ex. http://www.aftonbladet.se/kultur/article6958091.ab). Förmodligen har ingen heller missat den senaste tidens kontroverser kring den hänsynslösa, och givetvis illegala, kolonialiseringen av östra Jerusalem, eller premiärminister Netanyahus budskap till världen, och i synnerhet tusentals jublande medlemmar av den amerikanska israellobbyn, i samband med detta: rasstaten kompromissar inte, övergreppen måste till varje pris fortskrida. 

Kampen för ett fritt Palestina ser med andro ord ut att hårdna. Människovärde, självbestämmande, rättvisa och frihet står mot Israels ockupation, apartheidkolonier och vita fosfor. VSF Umeås position är glasklar - visa att din också är det!

Andreeas Mångberg talar i samband med manifestationen i Skellefteå

Vid manifestationen utanför H&M i Umeå

Föreläsning om jakten på sjuka och arbetslösa

Riksdagsledamöterna Liselott Olsson och Torbjörn Björlund kommer till Umeå Universitet på tisdag (23/2) klockan tre och föreläser i sal S312 om den nya borgerliga arbetsmarknadspolitiken, den så kallade arbetslinjen. Svårt sjuka utförsäkras och fler och fler ungdomar blir arbetslösa trots borgarnas insatser. Deras bristande människosyn visar sig tydligare än vad man vågat föreställa sig.

Kom och ta del av föreläsningen, fika finns!

Tisdag, 15:00, i sal S312

Vi ses där

VSF Umeå har årsmöte

Lördagen den 6 februari klockan 13.00 har Vänsterns Studentförbund Umeå årsmöte i sal 210, samhällsvetarhuset, Umeå Universitet. Där bjuder vi på fika och kommer att sälja lite smått och hoppas att så många som möjligt kommer.

Om man vill veta mer eller nominera folk till styrelsen så kan man skicka in till
vsfumea.valberedning@gmail.com

Vi syns =)

Schema för möten för VSF under Våren

Tisdagen den:                  Sal:
2010-02-02 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-02-06 13:00 - 17:00 S210 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-02-09 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-02-16 15:00 - 17:00 S208 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-02-23 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-03-02 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-03-09 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-03-16 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-03-23 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-03-30 15:00 - 17:00 S208 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-04-06 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-04-13 15:00 - 17:00 s209 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-04-20 15:00 - 17:00 S207 VSF 

Tisdagen den:                  Sal:
2010-04-27 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-05-04 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-05-11 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-05-18 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-05-25 15:00 - 17:00 S207 VSF

Tisdagen den:                  Sal:
2010-06-01 15:00 - 17:00 S207 VSF

Alla dessa möten är öppna så de är bara att komma =)
/VSF Umeå

VSF Umeå säger hej då Viktor


Farväl Viktor

Vår vän och kamrat Viktor Rasch har lämnat oss! Viktor har länge kämpat för ett rättvisare och bättre samhälle och nu senast varit väldigt aktiv i byggandet av Vänsterns Studentförbund i Umeå. Han har varit en god kamrat och vän med alla oss som han lämnade kvar och vi har redan börjat sakna honom. Han har flyttat för att praktisera på  Amnesty International i Stockholm (Fjollträsk) och vi hoppas han vänder hem när hans praktik är slut. Farväl Viktor!

Efterspelet

Polisens agerande, oavsett man gillade det eller såg det för den vidriga odemokratiska insatsen det var, har fått lite förväntat efterspel.

En folkpartist (no surprise there) vill att svenska polisen ska få samma befogenheter som de danska. Galet säger vi, och hoppas ni alla håller med oss.

Västerbottensnytt har hela historien, som inkluderar en anmälan mot de danska poliserna! Damn straight :)

Kamratligen
/VSF

Länkar till tankar om klimatmötets "beskyddare"

Här kommer ett par länkar rörande den danska polisens fruktansvärda metoder under demonstrationerna i Köpenhamn i helgen:

Västerbottens Folkblad: "Det här är en skandal"

Västerbottensnytt: Umeungdomar satt fängslade i timmar

Dagens Konflikt: Lugn - till vilket pris?

Danska Amnesty: Politiaktion var ude af proportioner

Västerbottens-Kuriren: Umebor greps av polis i Köpenhamn

Blir ni upprörda?
Det blir vi också!

Umeungdomar haffade i Köpenhamn

Än en gång har polisen valt sida. De väljer att bevara status quo, att skydda överhögheten mot den "farliga pöbeln". Offren denna gång, förutom givetvis demokrati och den anständiga ärbarheten, var ungdomar från Björkarnas Stad.

Polisen ska väl ändå finnas till för att skydda befolkningen? Inte skydda eliten? Folket är inte fienden, folket ska inte rädas sin eliten, eliten ska rädas folket.


Västerbottensnytt har hela historien, i alla fall allt som vi kan veta just nu.

VSF abroad...

..eller... åtminstone några av oss...

Som förhoppningsvis få missat pågår för fullt ett så kallat klimattoppmöte nere i vårt södra grannland Danmark, närmare bestämt i Köpenhamn. Förhoppningen med mötet är att världens ledande politiker ska ta sig i kragen och faktiskt knåpa ihop lite bindande överenskommelser om att exempelvis få ner koldioxidutsläppen.

Men förhoppningar och verklighet går sällan hand i hand, så VSF Umeås egen Bore Sköld arrangerade helt enkelt en bussresa ner till toppmötet där han och nästan 50 andra ska se till att politikerna sköter sig.

Följ bussresan och dess resandes äventyr i Västerbottensnytt , deras inslag samt i VF (för övrigt bästa bladet i stan) för mer, och delvis annan, information.

Kamratligen

/VSF Umeå

Stående möten

För att hålla ruljansen igång har VSF numera en stående mötestid och möteslokal. Det må ha tagit nästan hela höstterminen, men vi är nöjda med våra framsteg :)

Våra möten är öppna först och främst för medlemmar, men då vi gärna ser en stor och stark Vänsterkraft på Universietet är även sympatisörer och annat trevligt folk välkomna. Häcklare undanbedes, men i brist på annan underhållning kan ni eventuellt släppas in.

Mötena hålls:
Varje TISDAG,
klockan 15.00,
i sal S208.

Dagordning skickas ut veckan före till mailinglistan. Vill man stå med på denna eminenta mailinglista, och således kunna komma på mötena liiite mer förberedd (spontanitet och snabba och tvära kast funkar dock ofta det med) är det bara att skicka ett mail till vsfumea@hotmail.com så ordnar vi det.

Kamratligen er
/VSF

VSF & Ung Vänster håller glöggen kokande och socialismen levande!

Idag var det skyltsöndag i Umeå Centrum. Även om vi inom vänstern tycker det är lite dåligt att affärerna är öppna (fast en av oss gjorde ett fynd på Carlings...) tyckte vi det var viktigt att vi visade upp oss. Vårt bord, som var smockat av allehanda go' saker, var centralt placerat bredvid inte bara en, utan två!, korvmojer.

Ett socialistiskt överflöd
Förutom palestinasjalar, svettband, snygga pins och givetvis socialistisk lektyr bjöd vi även på glögg och pepparkakor dagen till ära. Så populära var vi dock att glöggen var borta redan innan halvtid.

Nicklas och Andreas representerar
Andreas försökte även, i vanlig ordning, pracka på förbipasserande Flamman, vilket gick mindre bra. Men han ger inte upp hoppet! Nicklas nöjde sig med att med sin Skellefteåcharm värva potentiella medlemmar till VSF. Arjan, som rände runt så mycket att han inte hann bli fotad, jobbade järnet på att charma åt Ung Vänsterns räkning.

På det stora en mycket lyckad dag. Adventsstämning på topp, vårt merchandise gick åt, glöggen försvann hastigt, och pepparkakorna spred snällhet till röda Umeå.

Ume Kvinnokonvent

Idag besökte VSF Ume Kvinnokonvent på Västerbotten Museet. Det var mycket lyckat, med intressanta föreläsningar och spännande workshops.

Vi höll bokbord tillsammans med eminenta Ung Vänster. Trots att vi, i vanlig ordning, sålde många exemplar av fina, läsvärda böcker och färgsprakande palestinasjalar, har vi inte pengar till en kamera varför denna inlägg saknar den visuella kraften dagens aktiviteter förtjänar.

Bland gästerna fanns idel kända namn. Vill egentligen inte nämna några med risk att glömma nån, men samtidigt vill vi ge en bild av allt som föregick. Gästerna inkluderade proffsboxaren (proffsboxerskan?) Anna Ingman, prästen Lisa Tegby, Umeås-all-around-projektledarina-Ida Östensson, EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson, riksdagsledamöterna Josefin Brink och LiseLotte Olsson samt debattören Maria-Pia Boëthius.


Kamratligen er
/VSF

Om VSF

Vi organiserar främst studenter som kommer från arbetarklassen, men alla är så klart välkomna. Vi har gått ihop för att stärka varandra eftersom vi inte känner oss bekväma i den inskränkta miljö som akademin fortfarande till stor del präglas av. Fortfarande kommer en stor majoritet av studenterna från medelklassen eller överklassen och vi från arbetarhem känner ofta av det inbyggda klassföraktet i skolans väggar. Tillsammans stärker vi varandra. Förbundet är uppbyggt av lokalföreningar som har en långtgående självständighet, men förbundstyrelsen är förbundets politiska och organisatoriska ledning.

Vi arbetar med olika saker, alltifrån att ta fram alternativt studiematerial till kampanjer mot för högt pris på fika på skolan och vi håller studiecirklar för att förstå orsakerna till finanskrisen. På många universitet och högskolor styrs studentkåren av kårpartier, på dessa lärosäten ställer vi upp i valen som arbetarklassens och socialisternas alternativ. Förbundet har ett utbildningspolitiskt program som de enskilda lokalföreningarna använder sig av när de fomulerar sin lokala kårpolitik. Till skillnad från de andra kårpartierna har vi också annan verksamhet än kårpolitik. Vi är därför  inte organisationen för dig som vill göra politisk karriär utan för dig som vill öppna upp akademin för alla och bryta med de gamla konservativa traditionerna som finns på den högre utbildningen och som är exkluderande.

 

Vi drivs av övertygelsen att utbildning är en rättighet för alla och att det därför är av central betydelse att fler från arbetarklassen ges möjligheten att studera. Många av oss är de första i släkten som läser på eftergymnasial utbildning. För oss är det viktigt att uppmuntra andra att läsa vidare. Det är en myt att alla inte skulle klara av att läsa på en eftergymnasial utbildning och det är därför som vi är de argaste kritikerna till Jan Björklunds utbildningsfientliga politik.

 

De viktigaste politiska frågorna för oss studenter är att höja studiemedlet och göra rätten till bostad till en social allemansrätt. Vi är en självständig socialistisk organisation som vill samla en bred vänster. Vi identifierar oss med den breda arbetarrörelsen med dess partier, fackföreningar och bildningsförbund. Vår kunskap är vårt vapen.


RSS 2.0