Till stöd för Palestinas folk

Under de senaste veckorna har Vänsterns Studentförbund Umeå deltagit i två manifestationer till stöd för det palestinska folket. En av dessa arrangerades den 10 April i Skellefteå av stadens lokala Ung Vänster-fraktion (http://uv-skelleftea.redcity.se/), och inkluderade bland annat ett mycket uppskattat tal av VSF Umeås Andreas Mångberg, samt försäljning av tidningen Flamman. 
Nästkommande vecka visade vi även vårt stöd för den internationnella bojkotten mot H&M (som investerar i ockupationsstaten Israel - se http://bdshm.wordpress.com/) genom att delta i den manifestation/flygbladsutdelning som arrangerades av Umeås lokala BDS-grupp utanför klädkedjans affär på stan. För att erinra om vad Israels vidriga ockupation innebär, exempelvis för de Palestinier som dagligen tvingas vänta i timmar vid den Israeliska arméns så kallade checkpoints, var alla deltagare iklädda soldatmundering, vilket fångade förbipasserandes uppmärksamhet och förhoppningsvis gjorde att de tänker en gång extra innan de handlar på H&M nästa gång. 

Att ta ställning för Palestina är en självklarhet för oss i VSF Umeå, och rimligtvis även för alla andra förespråkare av internationell solidaritet. Det israeliska förtrycket fortgår, och blir därtill värre och värre - exempelvis har Israel, som en del av sin etniska rensning av Västbanken, nu börjat deportera palestinier födda i Gaza (se t.ex. http://www.aftonbladet.se/kultur/article6958091.ab). Förmodligen har ingen heller missat den senaste tidens kontroverser kring den hänsynslösa, och givetvis illegala, kolonialiseringen av östra Jerusalem, eller premiärminister Netanyahus budskap till världen, och i synnerhet tusentals jublande medlemmar av den amerikanska israellobbyn, i samband med detta: rasstaten kompromissar inte, övergreppen måste till varje pris fortskrida. 

Kampen för ett fritt Palestina ser med andro ord ut att hårdna. Människovärde, självbestämmande, rättvisa och frihet står mot Israels ockupation, apartheidkolonier och vita fosfor. VSF Umeås position är glasklar - visa att din också är det!

Andreeas Mångberg talar i samband med manifestationen i Skellefteå

Vid manifestationen utanför H&M i Umeå

Kårval 2010 – rösta på vänstern för jämlikhet och rättvisa!

Det är nu åter dags att välja vilka som under det kommande året ska representera oss studenter i kåren, vilken enligt oss bör återgå till att vara vad det ursprungligen var tänkt – vårt fackförbund. Det innebär att kåren ska ta smällarna åt dig, samt aktivt jobba för högre studentinflytande och stärkt utbildningsbevakning.

 

Vi i VSF menar att studier måste vara på lika vilkor för alla. Så är det dock inte idag, då de gamla klass- och könsorätvisorna är plågsamt närvarande inom den högre utbildningen. Socialistisk och feministisk kamp är en livsnödvändighet i den akademiska värld där kvinnor utgör 60 procent av de studerande på grundutbildningar men bara 19 procent av alla professorer, där liten eller ingen hänsyn tas till studerande föräldrar (varav två tredjedelar är kvinnor, och varav studenter från arbetarklassen är starkt överrepresenterade), där HBTQ- och genusperspektiv på något märkligt vis – ambitiösa och politiskt korrekta kursplaner till trots – ständigt liksom faller bort, och där högerregeringens politik ytterligare sänker vår levnadsstandard och därmed gör utbildning ännu mindre attraktivt (om ens möjligt) för den som inte kommer från en välbärgad bakgrund och erbjuds uppbackning av mor eller (vanligare) far.

 

Ta gärna del av hela vårt valmanifest då det, inom mycket kort, läggs upp på denna blog. Hur du sedan rent praktiskt går till väga för att rösta rött kan du läsa om här. Vill du därefter komma med oss i kampen för ett solidariskt utbildningsväsen och ett samhälle fritt från borgerlighet är det bara att komma förbi något av våra bokbord i Lindelhallen, eller dyka upp på något medlemsmöte (se information i en tidigare post). Kontakta oss kan du göra på vsfumea@hotmail.com.

 

Våra kandidater

1. Joakim Mäki

2. Diana Zanzi Ferrando

3. Bore Sköld

4. Sofia Hagström

5. Andreas Mångberg

6. Emmeili Sjögren

7. Peter Möller

8. Weidan Gong

9. Robin Myte

10. Susanna Sundelin

11. David Manninen

12. Matilda Svärdén

13. Anton Björk

14. Edward Lundqvist

15. Per-Johan Berg

16. Nicklas Boman

17. Daniel Nyström

18. Mattias Sehlstedt


RSS 2.0